fbpx

Portal ekspercki

Portal ekspercki

TOP

Trendy w utrzymaniu ruchu

Warto mieć na uwadze przynajmniej kilka trendów w utrzymaniu ruchu. Czwarta rewolucja przemysłowa (Przemysł 4.0) oraz nowoczesne podejście do gospodarki smarnej to aspekty, które chcemy omówić. Warto również wspomnieć o zaawansowanych przyrządach pomiarowych.

Czwarta rewolucja przemysłowa (Przemysł 4.0)

Czwarta rewolucja przemysłowa (niem. Industrie 4.0) jest ogólną koncepcją, która nawiązuje do terminu „rewolucja przemysłowa”. Dotyczy ona jednak współczesnego coraz częstszego zastosowania automatyzacji, a także przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych.

Warto podkreślić, że termin ten zaczerpnięto z projektu strategii technik wysokich rządu Niemiec wspierającej komputeryzację procesów wytwórczych. Po raz pierwszy użyto go na targach w Hanowerze w 2011 r. Z kolei w październiku 2012 r. grupa robocza, którą kierował Siegfried Dais z firmy Robert Bosch GmbH zaprezentowała rządowi federalnemu zestaw zaleceń dotyczących wdrożenia koncepcji, a 8 kwietnia 2013 r. grupa przedstawiła raport końcowy.

W kontekście definicyjnym czwarta rewolucja przemysłowa nazywana koncepcją Przemysł 4.0 stanowi termin zbiorczy dla technik oraz zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości wraz ze stosowaniem Internetu rzeczy, systemów cyber-fizycznych oraz przetwarzania chmurowego. Zgodnie z takim podejściem urzeczywistniana jest inteligentna fabryka, gdzie systemy o charakterze cyber-fizycznym mają za zadanie sterowanie procesami fizycznymi oraz tworzenie cyfrowych (wirtualnych) kopii świata realnego. Podejmowane są zdecentralizowane decyzje, a poprzez Internet rzeczy w czasie rzeczywistym odbywa się współpraca między maszynami i ludźmi. Ważne jest przy tym przetwarzanie chmurowe wraz z obsługą usług wewnętrznych i międzyoperacyjnych.

W ten oto sposób działają tzw. „inteligentne fabryki” (ang. Smart Factory). Możliwe jest w nich realizowanie niemalże całego procesu produkcyjnego przy minimalnym udziale ludzi. Odbywa się to poprzez odpowiednie procesy komunikacji z klientami, a wykorzystanie chmur obliczeniowych pozwala nie tylko na składowanie, ale i obróbkę danych. Ważny jest również proces automatycznego transportu wewnętrznego materiałów, komunikacja między maszynami i produktami czy przetwarzanie materiałów na liniach produkcyjnych. Inteligentna fabryka to również robotyzacja procesów oraz zastosowanie innowacyjnych materiałów produkcyjnych wraz z drukiem 3D.

Aspekty Przemysłu 4.0

Inteligentna fabryka to nowoczesne systemy wytwarzania, które zapewniają wysoki poziom elastyczności pozwalający na produkcję spersonalizowaną i różnorodną. Nie mniej ważna jest przy tym zdalna wizualizacja i monitoring przebiegu produkcji (systemy klasy MES). Integracja jest nieograniczona przy autonomicznej organizacji produkcji. Zastosowanie znajdują przy tym wspomniane już chmury danych będące strukturami obliczeniowymi i dyskami sieciowymi, dzięki którym można zarządzać danymi niemal z każdego miejsca i o każdej porze. Kluczowe miejsce zajmuje przy tym składowanie i przetwarzanie danych w ramach bezpiecznych serwerów w chmurze.

Stawia się na systemy analityczne i kalkulacyjne w chmurze (big data). Mowa tutaj o analizie danych z produkcji przy użyciu zaawansowanego oprogramowania. Analiza odbywa się w czasie rzeczywistym, dzięki zaawansowanym algorytmom decyzyjnym z efektywną prezentacją danych. Zapewniony jest najwyższy poziom bezpieczeństwa z metodyką projektowania systemów, co zapewnia ochronę przed atakami cyberprzestępców. Jako mechanizmy, które zabezpieczą przed cyber-zagrożeniami, należy wymienić m. in. bezpieczną architekturę systemów i kodowanie danych.

Nowoczesna fabryka to również inteligentne czujniki. Wykorzystują one własne układy przetwarzające mierzoną wielkość. Poza tym są przystosowane do tworzenia rozbudowanych bezprzewodowych sieci czujników. Ważne jest przy tym zintegrowanie z maszynami i niejednokrotnie bezprzewodowy przesył danych.

Kluczową rolę odgrywają systemy cyber-fizyczne w postaci systemów mechatronicznych i informatycznych wyposażonych w globalną łączność. Istotne są maszyny połączone w zespoły o zasięgu globalnym oraz autonomiczne systemy decyzyjne.

Stawia się na nowoczesne utrzymanie ruchu. Są to narzędzia wspierające utrzymanie ruchu, działania prewencyjne w parku maszynowym, zdalne systemy wsparcia, algorytmy przewidujące awarie, integrację z maszynami oraz systemy zarządzające utrzymanie ruchu (CMMS, EAM).

Z kolei autonomiczne pojazdy w fabryce przybierają postać mobilnych robotów kołowych, stosowanych na potrzeby transportu w obrębie zakładu. Zarządzaniem ruchem zajmuje się nadrzędny system sterowania, a detale i materiał są transportowane poprzez roboty mobilne.

Ważne są inteligentne produkty z układami do monitorowania własnego stanu oraz interakcji z otoczeniem. Ponadto produkty mogą przechowywać informacje oraz przekazywać dane dotyczące swoich parametrów i bieżącego stanu.

Przemysł 4.0 to robotyzacja, czyli nowoczesne systemy wytwarzania, elastyczne i zrobotyzowane gniazda produkcyjne, a także kooperacja robota z człowiekiem oraz maszyny o rozszerzonej inteligencji.

Kluczową rolę odgrywają nowoczesne materiały. Chodzi tutaj o zaawansowane struktury materiałów, materiały inteligentne, nanomateriały oraz obliczeniową inżynierię materiałową. Warto wspomnieć o drukowaniu w technologii drukowania 3D oraz szybkim prototypowaniu. Jest więc możliwe szybkie wytwarzanie części zamiennych.

Nowoczesna gospodarka smarna

W kontekście doskonalenia zarządzania gospodarką smarną ważny jest odpowiedni dobór olejów i smarów wraz ze skutecznym nadzorem smarowniczym. Coraz częściej wdraża się systemy informatyczne wspomagające zarządzanie gospodarką smarowniczą i eksploatacyjną. Ponadto oferowane są konsultacje z zakresu tribologii i techniki smarowniczej łącznie z projektowaniem oraz wdrażaniem systemów pielęgnacji olejów w maszynach przemysłowych – wszystko po to, aby doskonalić i optymalizować gospodarkę smarną fabryki.

Z kolei prace realizowane w ramach outsourcingu obejmują monitoring olejów oraz diagnostykę układów olejowych. Warto przy tym wspomnieć nie tylko o rutynowych wymianach olejów, ale również o ich pielęgnacji łącznie z filtrowaniem, odwadnianiem i odgazowywaniem.

Nie mniej ważne jest odpowiednie zagospodarowanie przepracowanych środków smarnych wraz z wszelkiego typu emulsjami, szlamami, osadami, filtrami, czyściwami czy też sorbentami, przy czym szczegółowe wymagania w tym zakresie wynikają z przepisów prawa. Niejednokrotnie przeprowadza się czyszczenie i płukanie instalacji olejowych w oparciu o technologię hydrodynamiczną.

Wybierając dostawcę outsourcingu gospodarki smarnej trzeba mieć na uwadze przede wszystkim doświadczenie wykonawcy w konkretnej branży. Nie mniej ważna jest przy tym jego pozycja rynkowa.

Nowoczesne przyrządy pomiarowe

W oferowanych na rynku przyrządach pomiarowych stawia się na obsługę za pomocą ekranów dotykowych, które osiągają coraz większe rozdzielczości. Zapewnia to przejrzystą obsługę i odporność na działanie warunków atmosferycznych. Funkcje mogą być obsługiwane wielodotykiem. W Polsce tendencje w zakresie zakupu aparatury pomiarowej kształtuje koniunktura głównie w sektorze przemysłowym i w produkcji urządzeń elektronicznych, a także w motoryzacji, energetyce i budownictwie. Na rosnące zapotrzebowanie na sprzęt pomiarowy wpływa również rozwój elektroniki i innych dziedzin, bowiem wzrasta ilość punktów, gdzie mogą być wykonane pomiary.

W Polsce oferowane są przyrządy pomiarowe niemal wszystkich producentów światowych, zatem wybrać można urządzenia nie tylko firm rodzimych, ale również globlanych. Rynek cechuje się więc dużą konkurencją. Jakość przyrządu diagnostycznego i jego parametry są ściśle powiązane z ceną. O tym czy przyrząd jest odpowiedni do konkretnego zastosowania, decydują przede wszystkim parametry miernika, zastosowane zabezpieczenia, jakość wykonania, a także odporność na działanie warunków środowiskowych.

Podsumowanie

Czwarta rewolucja przemysłowa (niem. Industrie 4.0) jest ogólną koncepcją, która nawiązuje do terminu „rewolucja przemysłowa”. Dotyczy ona współczesnego, coraz częstszego zastosowania automatyzacji, a także przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych.

W kontekście doskonalenia zarządzania gospodarką smarną ważny jest odpowiedni dobór olejów i smarów wraz ze skutecznym nadzorem smarowniczym. Coraz częściej wdraża się systemy informatyczne wspomagające zarządzanie gospodarką smarowniczą i eksploatacyjną. Ponadto oferowane są konsultacje z zakresu tribologii i techniki smarowniczej łącznie z projektowaniem oraz wdrażaniem systemów pielęgnacji olejów w maszynach przemysłowych – wszystko po to aby doskonalić i optymalizować gospodarkę smarną fabryki.

W oferowanych na rynku przyrządach pomiarowych stawia się na obsługę za pomocą ekranów dotykowych, które osiągają coraz większe rozdzielności. Zapewnia to przejrzystą obsługę i odporność na działanie warunków atmosferycznych.

Analityk, dziennikarz, redaktor zajmujący się tematyką techniczną i przemysłową. Dyrektor zarządzający i pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością w firmie zajmującej się projektowaniem i produkcją przyrządów pomiarowych. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością i Lean Management.