fbpx

Portal ekspercki

Portal ekspercki

TOP

Śródki smarne do sprężarek. Jak je dobierać i czym się sugerować przy wyborze marki 

Oleje do sprężarek powietrza są  w przemyśle środków smarnych produktami raczej niszowymi. Dlatego dobór właściwego produktu nie jest łatwym zadaniem. A ponieważ krótkie okresy eksploatacji lub awarie mogą prowadzić do przestojów w produkcji, to stosowanie właściwego środka smarnego do sprężarek powietrza jest warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji systemów.

Sprężarki powietrza. Co warto wiedzieć

Sprężarki zwiększają ciśnienie powietrza lub dowolnego medium gazowego w jednym, lub w kilku etapach i w ten sposób przekazują energię do medium. Wraz ze zmniejszeniem objętości medium wzrasta jego temperatura i gęstość.

Popularne rodzaje sprężarek

Podstawowe rodzaje sprężarek to: sprężarki wyporowe i sprężarki przepływowe. W sprężarkach wyporowych czynnik gazowy jest zasysany do komory, sprężany i wydalany przez tłok posuwisto-zwrotny.

Zasada działania sprężarek przepływowych polega na tym, że koła turbinowe przyspieszają czynnik, który następnie jest gwałtownie odhamowywany. W ciągu ostatnich 30 lat sprężarki tłokowe były coraz częściej zastępowane przez sprężarki rotacyjne, a w szczególności sprężarki śrubowe, tak że udział w rynku sprężarek śrubowych i łopatkowych wynosi obecnie >60 %.

W porównaniu ze sprężarkami tłokowymi, w których olej smaruje przede wszystkim łożyska, tłoki, cylindry i zawory, olej w zalanych olejem sprężarkach śrubowych i łopatkowych pełni dodatkowo funkcję chłodzenia i uszczelniania.

Dlaczego wybór odpowiedniego oleju do sprężarki jest tak ważny?

Smarowanie ma istotny wpływ na zachowanie się sprężarek i ich dyspozycyjność. Dlatego wybór i prawidłowe zastosowanie środka smarnego do sprężarki powietrza ma szczególne znaczenie dla utrzymania niezawodnej, ekonomicznej i bezpiecznej pracy.
Z reguły w sprężarkach tłokowych stosowane są specjalne oleje bazowe, które spełniają i przewyższają wymagania i specyfikacje normy DIN 51 506 VDL. Są to na ogół oleje do sprężarek powietrza o lepkości pomiędzy 68 cSt, a 150 cSt.

Do głównych zadań oleju do sprężarek powietrza należy:

 • smarowanie łożysk i przekładni,
 • uszczelnianie (minimalizacja strat przepływu wstecznego),
 • rozpraszanie ciepła sprężania,
 • ochrona przed korozją (żelaza i metali kolorowych). 

Aby spełnić te wymagania, wysokowydajne środki smarne do sprężarek powietrza muszą mieć: 

 • niską skłonność do parowania/koksowania,
 • dobrą zdolność do demulgowania,
 • niską skłonność do pienienia się,
 • dobre długoterminowe zachowanie lepkościowo-temperaturowe,
 • właściwości uwalniania powietrza,
 • wysoką ochronę przed korozją,
 • doskonałą stabilność oksydacyjną i termiczną,
 • odporność na starzenie.

Te dwie ostatnie cechy mają szczególne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa i uzyskiwania długiego okresu użytkowania.

Ważną grupą produktów w kategorii olejów do sprężarek powietrza są tzw. oleje do sprężarek śrubowych. Bywają one narażone na wysokie temperatury i wysoką zawartość utleniania w śrubach chłodzonych olejem. Zwykle mają one lepkość pomiędzy ISO VG 32, a 68 cSt. Ponieważ stosuje się je w sprężarkach śrubowych ze wtryskiem oleju, to zazwyczaj są zwykle oparte na specjalnych olejach bazowych z dodatkami poprawiającymi stabilność utleniania, ochronę przed korozją i łagodne działanie w warunkach ekstremalnego ciśnienia. 

Wymagania stawiane olejom do sprężarek powietrza 

Obecnie sprężone powietrze jest ważnym źródłem energii dla licznych zastosowań technicznych. Niezawodne wytwarzanie sprężonego powietrza ma duże znaczenie dla wielu użytkowników, dlatego też sprężarki powietrza odgrywają kluczową rolę w wielu sektorach przemysłu.

W ostatnich latach systemy sprężonego powietrza zostały zoptymalizowane, dlatego też nowoczesnym środkom smarnym do sprężarek powietrza stawia się wyższe wymagania. 
Użytkownik oczekuje od urządzeń dłuższych okresów międzykonserwacyjnych, a tym samym dłuższych okresów użytkowania środków smarnych do sprężarek. Jednak wydłużeniu uległy nie tylko okresy wymiany oleju, ale również temperatury środka. A wszystko to przy jednoczesnym zmniejszeniu jego objętości. 

Aby sprostać tym wymaganiom, firma FUCHS opracowała specjalne środki smarne do sprężarek powietrza RENOLIN i poddała je zaawansowanym testom. 

 

Sprężarki o wysokiej wydajności: śrubowe, łopatkowe, tłokowe

W ostatnich latach sprężarki śrubowe nie tylko zyskały udział w rynku, ale także wzrosła ich wydajność. Dzisiejsze jednostki mają wyższą wydajność specyficzną przy mniejszych rozmiarach. Prowadzi to między innymi do zwiększonych wymagań w stosunku do stosowanych środków smarnych, ponieważ ilość oleju dostępnego do chłodzenia i smarowania stale się zmniejsza.

W celu obniżenia kosztów eksploatacji i zminimalizowania przestojów związanych z konserwacją skrócono przerwy międzyobsługowe, co prowadzi do wydłużenia okresów pomiędzy wymianami oleju. Powyższe warunki oraz wyższe temperatury końcowe sprężania powietrza powodują coraz większe obciążenie olejów sprężarkowych.

Obecnie wiele instalacji pracuje przy temperaturach końcowych sprężania powietrza >+110°C, a nie jak wcześniej +75°C do +85°C.

Wymóg wydłużenia okresów wymiany oleju dotyczy również sprężarek tłokowych i rotacyjnych. W tym przypadku końcowe temperatury sprężania powietrza w układach pozostały wysokie, ale konieczność długotrwałego przebywania oleju w sprężarce stanowi również zwiększone zapotrzebowanie na kompozycję tych produktów. Stosowane jeszcze często oleje jednosezonowe typu HD osiągnęły tutaj kres swoich możliwości.

Konieczne staje się więc zastosowanie olejów specjalnych, które z reguły muszą również spełniać wymagania stawiane olejom VDL zgodnie z DIN 51 506. Również w tym przypadku oferujemy oleje o wysokiej wydajności.

Polecane oleje FUCHS do zastosowań w sprężarkach powietrza 

Różnorodność dostępnych olejów sprężarkowych FUCHS prezentuje poniższy schemat.  

 

RENOLIN 500-Seria

Wysoce stabilne starzeniowo oleje mineralne z bezpopiołowym dodatkiem przeciwzużyciowym do termicznie obciążonych sprężarek powietrza, dla których zalecany jest olej VCL-/VDL wg DIN 51 506.

Do kategorii RENOLIN 500-Seria zaliczają się następujące produkty: RENOLIN 503 ISO VG 68;  RENOLIN 504 -ISO VG 100; RENOLIN 505 ISO VG 150.

RENOLIN UNISYN OL-Seria

Oleje syntetyczne do sprężarek powietrza RENOLIN UNISYN OL-seria to produkty na bazie PAO o wysokim naturalnym wskaźniku lepkości do wydłużonych okresów międzyprzeglądowych także przy wysokich obciążeniach termicznych dla systemów, dla których zgodnie z DIN 51 506 wymagane jest olej VCL-/VDL. (ISO VG 68, 100, 150).

RENOLIN SE 100

RENOLIN SE 100 to olej do sprężarek powietrza na bazie syntetycznych estrów o bardzo dobrej stabilności oksydacyjnej i niskiej skłonności do koksowania. Możliwe wydłużenie okresów między wymianami oleju (ISO VG 100).

RENOLIN Silver Screw – Seria

Zaawansowane technologicznie oleje do sprężarek powietrza o wysokiej stabilności oksydacyjnej i termicznej, zapewniające wydłużony okres eksploatacji oleju do 6 000 godzin pracy. Produkty te są szczególnie zalecane do stosowania w sprężarkach śrubowych ze wtryskiem oleju. Mogą być również stosowane w sprężarkach tłokowych i łopatkowych.

Nowo opracowane produkty serii RENOLIN SilverScrew spełniają i przewyższają wymagania normy DIN 51 506 VDL i mogą być stosowane uniwersalnie. Są one zasadniczo mieszalne i kompatybilne z innymi olejami sprężarkowymi na bazie olejów mineralnych.

RENOLIN Gold Screw – Seria

Produkty z tej serii to znakomite, zaawansowane technologicznie oleje do sprężarek powietrza o wyjątkowo wysokiej stabilności oksydacyjnej i termicznej. Zostały zaprojektowane z myślą o wydłużonym okresie eksploatacji do 9 000 godzin pracy.

Środki smarne z linii RENOLIN GoldScrew reprezentują najwyższą klasę technologii olejów bazowych i dodatków uszlachetniających w dziedzinie sprężarek śrubowych z wtryskiem oleju. Dzięki zastosowaniu tych produktów można znacznie wydłużyć okresy pomiędzy wymianami oleju. Produkty te stanowią również alternatywę dla olejów sprężarkowych na bazie PAO. Są one zasadniczo mieszalne i kompatybilne z innymi olejami sprężarkowymi na bazie olejów mineralnych.

Menadżer Produktu ds. Przemysłowych Środków Smarnych | Oleje przemysłowe

Zainteresował Cię artykuł?

FUCHS opracował specjalne oleje do sprężarek powietrza RENOLIN.