fbpx

Portal ekspercki

Portal ekspercki

TOP
SYNTETYCZNE CHŁODZIWO

Ecocool S-FC VW – syntetyczne chłodziwo do obróbki wiórowej i szlifowania

Lepsze rozwiązanie

Coraz częściej firmy zajmujące się skrawaniem metali decydują się na zastosowanie chłodziw syntetycznych, które w porównaniu do produktów półsyntetycznych skuteczniej oddzielają olej przeciekowy, są bardziej przejrzyste, co ułatwia obserwowanie strefy obróbki oraz nie powodują problemów z pienieniem, nawet jeśli warunki są sprzyjające dla tego zjawiska, tj. stosowana jest demineralizowana lub miękka woda, chłodziwo aplikowane w wysokim ciśnieniu, jest stosowana mikrofiltracja lub zbiornik z chłodziwem jest małej pojemności.

Podczas doboru syntetycznego chłodziwa warto wybrać taki produkt, który łączy w sobie zalety „syntetyka” i chłodziwa półsyntetycznego, takie jak wysoki poziom ochrony antykorozyjnej, stabilność biologiczna czy stabilność w wodzie o wyższej twardości.
Firma FUCHS opracowała syntetyczne chłodziwo Ecocool S-FC VW, które spełnia najwyższe wymagania klientów. Produkt bardzo dobrze sprawdza się w obróbce szlifierskiej i wiórowej metali żelaznych i żeliwa u naszych kluczowych klientów. Jest stosowany w układach indywidualnych i centralnych

DLACZEGO ECOCOOL S-FC VW STAŁ SIĘ WIODĄCYM CHŁODZIWEM NA RYNKACH EUROPEJSKICH?

  • Skuteczne własności smarująco-chłodzące Ecocool S-FC VW zawiera w swoim składzie związki polimerowe, które przekładają się na wysoką skuteczność kluczowych własności chłodziwa. Współdziałanie składników chłodziwa Ecocool S-FC VW przyczynia się do wzmocnienia zdolności chłodzących i smarujących produktu. Chłodziwo efektywnie smaruje oraz znacznie szybszej odbiera i odprowadza ciepło ze strefy obróbczej, dzięki czemu może być stosowane w operacjach obróbki szlifierskiej oraz wiórowej, takich jak toczenie, frezowanie czy wiercenie
  • Praca z wodą demineralizowaną oraz o twardości do 20 dH Ecocool S-FC VW może być stosowany w zakładach pracujących z wodą demineralizowaną i bardzo twardą (ponad 20°dH). W pierwszym przypadku nie pieni się nawet przy wysokich ciśnieniach, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatków przeciwpiennych, a także zmniejsza się liczba czynności serwisowych i sprzątających oraz zużycie samego produktu. Z kolei w przypadku twardej wody chłodziwo nie tworzy osadów i mydła, co pozwala na utrzymanie układu i w czystości oraz sprzyja zwiększeniu żywotności chłodziwa. W przeciwieństwie do innych chłodziw syntetycznych Ecocool S-FC VW jest małowymagający pod względem jakości i składu wody, dzięki czemu można stosować do przygotowania roztworów wodę miękką i mało zasoloną czy też zdemineralizowaną bez ryzyka powstawania piany, a także wodę twardą, z którą Ecocool S-FC VW tworzy stabilny roztwór
  • Czystość detali i układów obrabiane detale oraz maszyny obróbcze w których stosowany jest Ecocool S-FC VW pozostają czyste nawet po operacjach szlifowania, które wnoszą najwięcej zanieczyszczeń do systemu. W przypadku, gdy do układu dostanie się olej przeciekowy, szybko i w całości zostaje on deemulgowany, a roztwór pozostaje przezroczysty nawet w podwyższonych temperaturach
  • Ulepszone własności antykorozyjne chłodziwo ma wysokie własności antykorozyjne, na co wskazuje brak problemów z korozją obrabianych części i maszyn. Testy na wiórkach żeliwnych wykazały brak korozji nawet przy stężeniu koncentratu 3% (inne zbadane koncentraty chłodziw wymagają wyższego stężenia)
  • Bezpieczeństwo Ecocool S-FC VW jest bezborowym produktem i nie zawiera substancji, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka
  • Znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ma wpływ większa stabilność i odporność biologiczna chłodziwa, skuteczna ochrona przeciwzużyciowa narzędzi oraz obniżone wynoszenie się chłodziwa z wiórami, ścierem i z wyrobami

Użytkownicy Ecocool S-FC VW podkreślają następujące zalety chłodziwa w swoich aplikacjach

brak pienienia, nawet w wodzie demineralizowanej i przy zastosowaniu wyższych ciśnień

doskonała filtrowalność

niskie zużycie chłodziwa ze względu nabardzo niskie wynoszenie

dobre własności smarne

dobre własności antykorozyjne

Podsumowując

Chłodziwo do obróbki skrawaniem Ecocool S-FC VW jest skutecznym, niewymagającym produktem przeznaczonym dla tych użytkowników, którzy poszukują niezawodnego, uniwersalnego środka do obróbki wiórowej i szlifierskiej metali żelaznych.

Menedżer Produktu ds. Przemysłowych Środków Smarnych / Środki do obróbki skrawaniem. Środki myjące. Aleksander Czerniuk jest doktorem nauk chemicznych, autorem pracy naukowej na temat obróbki powierzchni opartej na licznych badaniach praktycznych. Aleksander posiada 10-letnie doświadczenie we wdrożeniu środków smarnych w różnych branżach przemysłu, wypracowaniu nowych rozwiązań, rozwoju i wprowadzeniu na rynek produktów do smarowania, doradztwie technicznym. Przez ostatnie 6 lat zajmuje się środkami do obróbki metali.