fbpx

Portal ekspercki

Portal ekspercki

TOP

Preparaty do zastosowania w profilaktyce przeciwpyłowej

Jak wspieramy bezpieczeństwo, ekologię, ekonomię i zdrowie w przemyśle wydobywczym i innych działach gospodarki?

Firma FUCHS to największy, niezależny producent środków smarnych kojarzący się głównie z ich najwyższą jakością. Oferta ponad 10.000 produktów, wśród których znaczna ilość to specjalistyczne środki smarne, powoduje, że są one stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu. Ale to nie wszystko. W ofercie marki FUCHS nie brakuje środków, o których znaczeniu nie wszyscy słyszeli. W tej grupie z pewnością znajdują się preparaty grupy RENOCLEAN stosowane w profilaktyce przeciwpyłowej.

W niniejszym artykule przybliżymy idee przyświecające twórcom nowych preparatów, przygotowanych na potrzeby przemysłu wydobywczego i nie tylko, a których misja związana jest ze zwalczaniem zapylenia powietrza na stanowisku pracy oraz poprawą jej bezpieczeństwa. Produkty z grupy RENOCLEAN wpisują się w globalny trend walki o nasze środowisko naturalne, ale również pozwalają na duże oszczędności finansowe zapobiegając utracie transportowanego koleją np. węgla (0,8% – 2% straty materiału), czy też przeciwdziałając szybszemu niszczeniu się podkładów kolejowych. Poniżej przedstawiamy cztery środki firmy FUCHS, które naszym zdaniem pozwolą ograniczyć olbrzymi problem jakim jest powstawanie pyłów.

RENOCLEAN AIR SPRAY DOWN PL – nawilżanie pyłów węglowych

RENOCLEAN AIR SPRAY DOWN PL – to dodatek do wody służącej do okresowego zmywania ociosów oraz zraszania pyłów węglowych, przy górniczych maszynach i urządzeniach pracujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Zraszanie wodą podczas pracy urządzeń urabiających jest w chwili obecnej najskuteczniejszym sposobem zwalczania zapylenia powietrza na stanowisku pracy. Skuteczność zraszania można poprawić stosując substancje powierzchniowo czynne zwane potocznie „zwilżaczami”. Proponowany przez nas produkt pomaga zwalczyć zapylenie powietrza na stanowisku pracy. W przypadku zakładów górniczych są to preparaty dodawane do wody w celu zmniejszenia jej napięcia powierzchniowego.
Podczas przeprowadzonych badań laboratoryjnych woda zmieszana z naszym produktem RENOCLEAN AIR SPRAY DOWN PL wykazała znacznie mniejsze napięcie powierzchniowe. Dzięki zawartym w RENOCLEANIE wyselekcjonowanym dodatkom powierzchniowo-czynnym, które znacząco zwilżają powierzchnię węgla, produkt ten jest wysoce skuteczny i efektywny.

Jak ograniczyć problem powstawania pyłów w podziemnych zakładach górniczych?

Na rynku dostępnych jest w obecnej chwili wiele preparatów do zwalczania zapylenia pyłu węglowego. Do zastosowania tego typu preparatów, służby kopalniane opracowały lokalne stacje dozowania, które pozwalają na dokładne dawkowanie dostarczonego preparatu z zachowaniem odpowiednich stężeń. Stosowanie preparatu skutecznie neutralizuje przemieszczanie się pyłu węglowego oraz ogranicza możliwość jego wybuchu. Zastosowanie preparatu neutralizuje przemieszczanie się pyłu węglowego i ogranicza możliwość jego wybuchu. Stosowanie tego typu środków ma również ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zdrowia pracujących na dole pracowników.

RENOCLEAN AIR SPRAY DOWN PL – co wyróżnia nasz preparat na tle stosowanych dotychczas środków?

 1. 100% skuteczność działania przy stosowaniu najniższych koncentracji, potwierdzona zarówno podczas badań laboratoryjnych w Głównym Instytucie Górniczym – KD Barbara jak i w trakcie prób technicznych na dole kopalń
 2. dobór receptury na bazie przeprowadzonych długoletnich badań
 3. stała współpraca z naszym działem R&D (Laboratorium Badawczo-Rozwojowe FUCHS Polska)
 4. współpraca z globalnymi partnerami w ramach koncernu FUCHS (wykorzystanie specjalnie zaprojektowanej komory pomiarowej do monitorowania zapylenia)
 5. próby przemysłowe przeprowadzone przy współpracy potencjalnych partnerów handlowych
 6. produkt jest w pełni bezpieczny
 7. produkt jest globalny
 8. produkt posiada wszystkie niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty

Warto dodać, że nasz preparat pozytywnie przeszedł szereg badań (testów) co pozwoliło nam określić go mianem „Bezpieczny oraz Skuteczny”.

RENOCLEAN AIR LOCK-DOWN – z myślą o transporcie węgla

Niepozorny pył węglowy daje się we znaki nie tylko górnikom pracującym pod ziemią, ale też instytucjom odpowiedzialnym za transport wydobytego już surowca koleją. Pylenie ma również tak jak już wspominaliśmy bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz nasze zdrowie. Przez skłonność węgla do pylenia jego straty w czasie transportu wagonami! Są na tyle poważne, że w wielu krajach już od lat istnieje ustawowy obowiązek zabezpieczania transportowanych koleją materiałów takich jak m.in. węgiel przed pyleniem. RENOCLEAN AIR LOCK-DOWN to preparat firmy FUCHS, który skutecznie przeciwdziała temu procesowi. Polskie normy nie regulują spraw związanych z powstawaniem naturalnych ubytków w czasie składowania i przemieszczania paliwa. Traktują jedynie o sposobie składowania węgla, co może tylko w pewien sposób zmniejszyć ryzyko powstawania ubytków. Krajowe normy ubytków naturalnych podczas transportu kolejowego służą do określenia maksymalnych dopuszczalnych ubytków paliwa, zachodzących w trakcie transportu, za które przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności

Wysoka cena pylenia!

Szacuje się, że w trakcie transportu kolejowego z kopalni do klienta, za sprawą wywiewanego po drodze węgla, ładunek każdego wagonu może zmniejszyć się w zależności od jego rodzaju, a także innych czynników od 0,8% do 2%. Odnosi się to do materiału przewożonego luzem, niezależnie od pory roku oraz długości drogi transportu. Maksymalnie norma dopuszcza ubytki wyrobów węglowych w czasie przewozu bez względu na środek transportu w wysokości 2%! (Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2011 roku).

1/ Kostka, orzech i groszek 0,8%
2/ Niesort, drobny i miał 1,5%
3/ Muł 2,0%

Powyższe, dopuszczalne wielkości ubytków powstających podczas transportu kolejowego oblicza się odrębnie dla każdej przesyłki, wykorzystując wzór:

Utk = T * Ntk / 100

Utk – ubytki naturalne powstające podczas transportu kolejowego, Mg;
T – masa transportowanego węgla kamiennego
Ntk – norma ubytków naturalnych powstających podczas transportu kolejowego węgla

Ta liczba na pewno robi olbrzymie wrażenie. W praktyce straty mogą dochodzić do 1,5 tony węgla na jeden wagon. Jeśli pomnożymy tę liczbę przez 40 wagonów w całym składzie, otrzymamy około 60 ton utraconego węgla z jednego transportu (właśnie o tyle mniej węgla dostaje zamawiający ten surowiec)! Przy założeniu, że średnio ocieplony dom o wielkości 100 m2 spala przez zimę około 2,5 tony węgla, moglibyśmy utraconym węglem ogrzać 30 domów! I to tylko z jednego transportu.Teoretycznie – węglem utraconym podczas jednego transportu, można ogrzać 30 domów!

Straty węgla ponoszone podczas transportu były i są czymś normalnym, do czego wszyscy się przyzwyczaili. Ubytki, do których dochodzi podczas transportu kolejowego są dopuszczalne. Aktualnie obowiązujące u nas przepisy dopuszczają możliwość straty materiału podczas transportu zamiast zmierzać w kierunku maksymalnego ich ograniczenia. Problemem tym zainteresowali się jednak specjaliści pracujący dla firmy FUCHS, którym od lat bliskie są kwestie związane z górnictwem.

Rozwiązanie? Polimer!

W efekcie prowadzonych przez firmę FUCHS badań, powstał kolejny produkt – RENOCLEAN AIR LOCK-DOWN – wodorozcieńczalny środek na bazie polimeru, przeciwdziałający pyleniu węgla podczas transportu kolejowego. Preparat ten jest nanoszony na załadowany węglem wagon.
Jak działa? Środek aplikowany jest jako emulsja w stężeniu 5-10%, tworząc nierzucającą się w oczy, przeźroczystą warstwę ochronną. Jest ona elastyczna i ma za zadanie zapobiegać wydmuchiwaniu węgla z transportowanych wagonów.
Produktem jako pierwsza zainteresowała się Jastrzębska Spółka Węglowa. Rozwiązanie testowane było przez jedną z kopalń tej spółki. Próby z preparatem RENOCLEAN AIR LOCK-DOWN wypadły bardzo obiecująco!

Liczy się środowisko!

Na zjawisku pylenia węgla cierpi nie tylko rachunek ekonomiczny jego odbiorców, ale cierpi również środowisko naturalne otaczające trasy przewozu węgla. Wywiewany węgiel osiada na terenach otaczających torowiska, trafia do wód, jak również powoduje zgorszenie niezadowolenie okolicznych mieszkańców. W praktyce węgiel z wagonów zanieczyszcza środowisko, a do kopalń docierają coraz częstsze skargi. Próby zahamowania szkodliwego procesu bez wątpienia można uznać za działanie o dużym znaczeniu ekologicznym.

RENOCLEAN AIR HOLD DOWN – Zapobieganie powstawania pyłu podczas transportu drogowego

Pylenie może być problemem także na naszych drogach. O uciążliwości takiego zjawiska przekonują się nie tylko osoby i instytucje funkcjonujące w otoczeniu kopalń głębinowych. Na wszechobecny pył (nie tylko węglowy ) narzekają także wszyscy ci , którym przyszło żyć w sąsiedztwie kopalń odkrywkowych , ale także w obrębie placów budów, cementowni czy też innych firm, których produkcja jest uciążliwa dla okolicznych mieszkańców oraz negatywnie wpływa na otaczające ich środowisko naturalne. Dlatego specjaliści z firmy FUCHS przygotowali recepturę nowego produktu.
Preparat RENOCLEAN AIR HOLD DOWN ma ograniczyć powstawanie pyłu w trakcie transportu drogowego. Środek został opracowany na bazie doświadczeń grupy FUCHS w innych krajów (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), które przez wiele lat stosują tę technologię. Produkowany przez nas środek jest obecnie w fazie zarówno prowadzenia prób przemysłowych, jak i doboru odpowiedniego sposobu dozowania przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Próby zostaną przeprowadzone jednocześnie w różnych zakładach produkcyjnych, jak również w zmiennych warunkach atmosferycznych, tak aby dopracować jak najbardziej skuteczny, a jednocześnie ekonomiczny produkt.

Stosowanie produktu RENOCLEAN AIR HOLD DOWN – więcej zyskać niż stracić!

 1. zmniejszenie zapylenia środowiska
 2. prosty sposób dozowania
 3. poprawa warunków pracy
 4. zmniejszenie awaryjności sprzętu do prac drogowych

Wyniki wieloletnich badań wykazały, że zastosowanie produktów z grupy RENOCLEAN AIR znacznie zmniejsza zanieczyszczenie środowiska pyłem zawieszonym w powietrzu w porównaniu z zastosowaniem samej wody.

RENOCLEAN CARBO ANTIFREZZE – na wielkie mrozy

Jeśli transport węgla odbywa się zimą, należy przygotować się na dodatkowe utrudnienia związane z rozładunkiem transportowanego materiału. Chodzi o przymarzanie węgla do wagonów. Jak przebiega taki proces?. Podczas transportu węgla w okresie zimowym dochodzi do przymarzania ładunku do burt wagonu, co ostatecznie utrudnia w znacznym stopniu jego rozładunek.
Oferowany przez nas przyjazny środowisku produkt zapobiega takim sytuacjom. Preparat RENOCLEAN CARBO ANTIFREZZE służy do zraszania burt wagonów, co ułatwia rozładunek węgla w warunkach niskich temperatur. Preparat przygotowany przez specjalistów firmy FUCHS, spełnia wysokie normy ekologiczne co jest jego bardzo mocnym punktem.

Inspirujemy i motywujemy. Grupa FUCHS to firma z niemieckimi korzeniami, która opracowuje, produkuje i sprzedaje środki smarne oraz produkty pokrewne od ponad 85 lat – dla praktycznie wszystkich obszarów zastosowań i sektorów. Firma FUCHS to synonim obietnicy: technologia, która się opłaca.