fbpx

Portal ekspercki

Portal ekspercki

TOP

Przerwa produkcyjna a przygotowanie układu z wodorozcieńczalnym środkiem do skrawania

W związku z obecną sytuacja, powiązaną z pandemią, niektóre firmy produkcyjne zmuszone są ograniczyć produkcję lub zrobić przerwę, co powoduje wyłączenie układów maszyn do obróbki skrawaniem, w których stosowane są ciecze obróbcze.

Poniżej instrukcja postępowania z wodorozcieńczalnymi środkami do obróbki skrawaniem, pracującymi w odpowiednich układach, które w czasie przestoju narażone są na czynniki powodujące procesy degradacji cieczy. Dotrzymanie naszych zaleceń pozwoli utrzymać chłodziwo w dobrym stanie i bez zarzutu wznowić produkcję w odpowiednim czasie, zaoszczędzić koszty i czas na wznowienie procesów.

Przygotowanie chłodziwa w układzie do przerwy produkcyjnej

 1. Przed przestojem sprawdzić podstawowe parametry chłodziwa – stężenie i pH.
 2. Na czas przestoju zaleca się zwiększyć stężenie o 1-2 % od zalecanego, ale nie powyżej 10%. Dodanie świeżej dawki w celu zwiększenia stężenia odświeży chłodziwo.
 3. Wartość pH ma być wyższa od 9. Wartość pH dla niektórych emulsji syntetycznych może być niższa, odpowiednia informacja mieści się w karcie technicznej produktu.
 4. Powierzchnia emulsji w zbiorniku powinna być oczyszczona od olejów obcych.
 5. Układ, szczególnie zbiornik, ma być wyczyszczony od wiórów/ścieru/brudu.
 6. Emulsja nie powinna być zakażona przez bakterie i grzyby.
 7. Filtry mają być wymienione na nowe, włóknina filtracyjna nie powinna być w kontakcie z chłodziwem.

Pielęgnacja chłodziwa w czasie przestoju

 1. Sporadyczne uruchamianie maszyny (2-5 razy w tygodniu) na około 30-60 minut (czas zależy od wielkości układu), tak aby cała objętość układu była przepompowana przez kilkakrotnie.
 2. Regularna (2 razy w tygodniu) kontrola pH i stężenia. Rejestracja wyników do karty badań przy maszynie/układzie. W razie obniżenia pH o 0,5 od początkowej warto dodać stabilizujący pH lub świeże chłodziwo.
 3. W układach, gdzie są stałe wycieki oleju, olej ma być usuwany w okresie przestoju skimmerem lub w inny sposób (odkurzacz, włóknina absorbująca, etc.).
 4. Zalecana aeracja chłodziwa w zbiorniku, jeśli jest taka możliwość. W przypadku, gdy emulsja została przepompowana do mauzera – aeracja jest obowiązkowa.
 5. Do emulsji można dodać dodatek konserwujący w minimalnej zalecanej ilości. Pomoże to zabezpieczyć chłodziwo na dłuższy okres.
Zachęcamy do kontaktu z lokalnym Specjalistą ds. Wdrożeń przemysłowych środków smarnych FUCHS lub inżynierem serwisu technicznego, aby uzyskać zalecenia dotyczące postępowania ze środkami smarnymi w obrabiarkach i centrach obróbczych podczas przestojów.
Skontaktuj się

Menedżer Produktu ds. Przemysłowych Środków Smarnych / Środki do obróbki skrawaniem. Środki myjące. Aleksander Czerniuk jest doktorem nauk chemicznych, autorem pracy naukowej na temat obróbki powierzchni opartej na licznych badaniach praktycznych. Aleksander posiada 10-letnie doświadczenie we wdrożeniu środków smarnych w różnych branżach przemysłu, wypracowaniu nowych rozwiązań, rozwoju i wprowadzeniu na rynek produktów do smarowania, doradztwie technicznym. Przez ostatnie 6 lat zajmuje się środkami do obróbki metali.