fbpx

Portal ekspercki

Portal ekspercki

TOP

Oleje biodegradowalne – czy ten trend się przyjmie?

Z artykułu dowiesz się

Z czego wynika trend powstawania środków biodegradowalnych

Czym są oleje biodegradowalne

Gdzie obecnie stosuje się oleje biodegradowalne

Jak firma FUCHS odpowiada na potrzeby rynku

Oleje biodegradowalne to grupa produktów, które odpowiadają na nowe zapotrzebowania rynkowe. Dziś liczy się bowiem nie tylko efektywność i funkcjonalność substancji smarnych, ale także ich neutralność wobec środowiskowa naturalnego. W firmie FUCHS tego rodzaju rozwiązania wprowadzamy już od dłuższego czasu. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że są one równie dobre jak produkty konwencjonalne.

Zmieniają się potrzeby i wymagania

Zaostrzają się normy i wymogi prawne odnoszące się do substancji smarnych stosowanych w maszynach i urządzeniach – zwłaszcza jeśli używa się ich na obszarach chronionych. Także klienci coraz częściej formułują nowego rodzaju oczekiwania w zakresie właściwości technicznych olejów smarowych oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Producenci muszą tworzyć takie wyroby, które nie tylko będą zapewniać optymalną wydajność i efektywność procesów. Nowe rozwiązania muszą też być neutralne dla wód, gleby, flory i fauny.

W odniesieniu do olejów odpadowych trzeba wspomnieć o ustawodawstwie. Na przykład Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, Dz.U.01.62.628 (z późn. zm.) klasyfikuje zużyty olej jako odpad niebezpieczny. Z kolei Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłatach produktowej i depozytowej, Dz.U.01.63.639 (z późn. zm.) obciąża wprowadzających wspomniane produkty do obrotu opłatą na rzecz zbiórki i recyklingu olejów odpadowych.

Producenci muszą zatem tworzyć takie wyroby, które nie tylko będą zapewniać optymalną wydajność i efektywność procesów. Nowe rozwiązania muszą też być neutralne dla wód, gleby, flory i fauny. Dlatego właśnie pojawiają się na rynku produkty biodegradowalne.

Biodegradowalne, czyli jakie?

Oleje mineralne, przedostając się do środowiska, mogą w nim utrzymywać się nawet przez 100 lat. Dla olejów biodegradowalnych ten wskaźnik czasowy jest nieporównywalnie niższy.

Szacuje się, że nawet do 7 milionów litrów oleju rocznie wycieka z maszyn leśnych do ekosystemów. Stosując oleje biodegradowalne, ogranicza się ten szkodliwy wpływ aż o 70 procent. Tam, gdzie dochodzi do uwalniania oleju do środowiska, bezpieczniejszą opcją jest więc zastosowania nowego typu substancji, która szybciej ulegnie rozkładowi.

Oleje biodegradowalne ulegają procesowi biodegradacji, czyli rozkładają się pod wpływem działania mikroorganizmów. Opracowuje się je na bazie estrów oraz olejów roślinnych. Takie oleje zaliczane są najczęściej do klasy olejów syntetycznych PE lub DE.

Warto wiedzieć, że stopień biodegradowalności oleju jest uzależniony od takich jego parametrów jak struktury cząsteczki oraz lepkość. Pod uwagę przy ocenie wpływu na środowisko bierze się również bioakumulację (wzrost stężenia związku chemicznego w organizmie wskutek absorpcji tkankowej) oraz ekotoksyczność.

Odpowiednie oznaczenie

Dobrze opracowana baza biodegradowalna i przemyślane parametry to nie wszystko. Aby dany produkt mógł być sprzedawany jako “nieszkodliwy dla środowiska”, powinien podlegać certyfikacji.

W Europie wyróżnia się kilka znaków ekologicznych, z czego najbardziej znany i rozpowszechniony jest tzw. Błękitny Anioł (niem. Der Blaue Engel). Olej, który go otrzymuje, musi być biodegradowalny na poziomie >70 % i dotyczy to wszystkich składników, które w oleju stanowią więcej niż 5 proc. całego składu. Do innych rozpoznawalnych certyfikatów ekologicznych zalicza się skandynawski znak Svanen, znany jako Nordycki Łabędź. Przyznaje się go zarówno samym wyrobom, jak i procesom wytwarzania. W UE obowiązuje ponadto oznaczenie Ecolabel.
Polska także ma swój unikalny system znakowania produktów ekologicznych – to certyfikat „Eko-znak”.

Gdzie stosuje się oleje biodegradowalne?

Oleje biodegradowalne mają szeroki wachlarz zastosowań i mogą z nich korzystać przedstawiciele różnych sektorów.

To produkty gotowe do zastosowania w:

  • środkach transportu publicznego,
  • maszynach budowlanych,
  • pojazdach przewożących substancje specjalnego przeznaczenia,
  • rolnictwie i leśnictwie (np. w pilarkach),
  • marynistyce (w układach napędowych śrub, w zaburtowych silnikach w łodziach, w łańcuchach),
  • układach hydraulicznych hydroelektrowni.

Biodegradowalne rozwiązania FUCHS

W firmie FUCHS dynamicznie reagujemy na palące problemy ekologiczne. Największą trudność środowiskową sprawiają oleje chłodzące i smarne oraz oleje hydrauliczne, które przedostają się na zewnątrz i zalegają w glebie oraz w wodzie. Ta sytuacja dotyczy zwłaszcza maszyn leśnych, które przecież wymagają pracy olejów.

Naszą zdecydowaną odpowiedzią na powyższe trudności są biodegradowalne środki smarne dla leśnictwa (i nie tylko) z serii PLANTO. Artykuły tego typu nie tylko osiągają, ale wręcz przekraczają wymagane parametry techniczne, zwłaszcza w porównaniu ze środkami smarnymi na bazie konwencjonalnych olejów mineralnych.

Bazą w przypadku tych środków są oleje naturalne (zwłaszcza estry oleju rzepakowego), które uszlachetniamy w procesach transestryfikacji, a także estry syntetyczne, oparte głównie na surowcach petrochemicznych.

W gamie naszych produktów możesz znaleźć:

Pierwszy z wymienionych to wysokiej klasy substancja spełniająca normę OECD 301B i legitymująca się certyfikatem EcoLabel. Przeznaczony do smarowania układów tnących w pilarkach i głowicach ścinkowych i stworzony w celu wydłużania żywotności podzespołów takich jak prowadnica czy łańcuch.

Poszczególne serie olejów biodegradowalnych PLANTO a ich zastosowanie:

  • Oleje FUCHS PLANTOGEAR S-SERIA: wysokowydajne oleje przekładniowe na bazie nasyconych estrów syntetycznych, wyróżnione nagrodą European Environmental Seal. (ISO VG 220-680). Znajdują zastosowanie w produkcji energii elektrycznej, przemyśle, transporcie, metalurgii, rolnictwie i leśnictwie.
  • Środki smarne FUCHS PLANTOGEL ECO N-SERIA: ekologiczne smary na bazie mydła wapniowego i oleju rzepakowego do ogólnego smarowania. Dla przemysłu, budownictwa, energetyki, rolnictwa i leśnictwa.
  • Produkty FUCHS PLANTOCUT SR-SERIES: do obróbki skrawaniem na bazie estrów. Mogą być stosowany do wszystkich materiałów. Przydatne w kontekście obróbki metali.

Więcej o produktach z serii PLANTO przeczytasz TUTAJ.

Technologia doceniona przez międzynarodowych ekspertów

Wierzymy w to, że zaawansowana technologia pozwala nie tylko na oszczędności środowiskowe, ale też umożliwia zwiększenie osiągów. Ogromną wartość biodegradowalnych wyrobów FUCHS docenia grono ekspertów, czego efektem jest uzyskanie oficjalnego dopuszczenia OEM wydanego przez DEUTZ AG.

To prestiżowe dopuszczenie olej PLANTOMOT SAE 10W-40 otrzymał jako pierwszy tego rodzaju środek w swojej kategorii. Firma DEUTZ honoruje oleje silnikowe przeznaczone do silników o najwyższej mocy i najwyższym obciążeniu cieplnym, a także o wysokich wymaganiach dotyczących czystości tłoka i wydłużonych okresów wymiany oleju.

Wspomniany produkt FUCHS nie wpływa negatywnie na szczelność uszczelek i innych tworzyw sztucznych w silniku. Ponadto jest on przyjazny dla środowiska i spełnia wszelkie wymagania stawiane w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Oleje biodegradowalne to przyszłość branży?

Syntetyczne oleje ulegające biodegradacji to produkty, które wciąż jeszcze stanowią mniejszość na rynku. Niemniej zmieniające się uwarunkowania prawne i konsumenckie prowadzą do tego, że w wielu przypadkach ta kategoria substancji nabiera szczególnego znaczenia.

Tak o przyszłości rynku olejów biodegradowalnych mówi Bartłomiej Habas, prezes FUCHS Polska:
Na naszym rynku to wciąż nowość. Niektórzy klienci obawiają się, że te oleje reprezentują niższą jakość i nie gwarantują takiej wydajności jak tradycyjne. Czy obawy są uzasadnione? Uważam, że nie. Jestem pewien, że w dłuższej perspektywie przejście na środki biodegradowalne jest nieuniknione z uwagi na ochronę środowiska.

Kwestie związane z troską środowiskowe nie są już dziś wyłącznie aspektem wizerunkowym. To obowiązek, który spoczywa na producentach, również tych dostarczających środki smarne dla różnych branż. W firmie FUCHS jesteśmy przygotowani na tę ekologiczną rewolucję, a produkty biodegradowalne są u nas dostępne w szerokiej gamie.

Menadżer Produktu ds. Przemysłowych Środków Smarnych | Oleje przemysłowe