fbpx

Portal ekspercki

Portal ekspercki

TOP

Uzupełnianie układu z chłodziwem do obróbki skrawaniem

Uzupełnianie układu wytypowanym środkiem do obróbki skrawaniem

 

Po wybraniu konkretnej cieczy chłodząco-smarującej do obróbki skrawaniem łatwo jest napełnić nową maszynę nowym produktem, natomiast jeśli ciecz do obróbki była używana w układzie i znajduje się w nim, dostępne są różne opcje.

Wymiana oleju do obróbki skrawaniem w układzie

Jeśli w układzie znajduje się olej do obróbki skrawaniem, który jest w dobrym stanie, nowy środek można dolewać do starego. Przed dodaniem nowej cieczy do obróbki skrawaniem należy przeprowadzić w laboratorium test mieszalności nowego produktu ze starym, w celu upewnienia się, że nie ma problemów związanych z pienieniem lub wytrącaniem osadów podczas mieszania obu produktów.

Proporcje mieszania między testowanymi wyrobami powinny wynosić 10/90, 50/50 i 90/10. Symuluje to początek rozcieńczania kiedy w układzie jest 10% nowego produktu i 90% starego, kiedy w trakcie procesu wymiany jest 50% starego i 50% nowego oraz moment, w którym w układzie jest 90% nowego i 10% starego produktu podczas gdy wymiana środka jest już prawie zakończona. Jeśli pojawią się problemy, zwykle wykrywane są na etapie 10/90 lub 90/10. Jeśli wyniki testów laboratoryjnych są dobre, wymiana oleju zwykle przebiega dość płynnie.

Zmiana wodorozcieńczalnego chłodziwa (emulsji) do obróbki skrawaniem

Całościowa wymiana chłodziwa w układzie

W przypadku wymiany całej objętości chłodziwa w układzie zawsze najlepiej jest zacząć od aplikacji środka do czyszczenia o własnościach odkażających przed opróżnieniem układu.
Następnie należy zdjąć wszystkie złączki, przemyć ciśnieniowo wszystkie rury oraz mechanicznie wyczyścić wszystkie kąty oraz zakamarki układu.

Jeżeli zbiornik oraz rury nie zostaną odpowiednio wyczyszczone, istnieje duże ryzyko przedostania się brudu i pozostałości starego chłodziwa do świeżego podczas napełniania, zwłaszcza jeśli nowy środek ma lepsze właściwości myjące, co może skutkować zatkaniem filtrów i możliwym przeciekiem.

Na początku, gdy cały układ jest wymieniany i uruchamiany z nowym produktem, przygotowanym w miękkiej wodzie, istnieje większe ryzyko pienienia się. Ten problem ustępuje z czasem.

Częściowa wymiana chłodziwa w układzie

W tym procesie pewna ilość starego płynu jest usuwana i zastępowana nowym w sposób dolewania świeżego produktu do układu. Istnieje ryzyko wytrącenia się niektórych wcześniej utworzonych osadów, ale jest ono znacznie mniejsze niż w przypadku opcji 1 gdyby nie zostało prawidłowo wyczyszczono wszystkich zbiorników i rur.

Stopniowe dolewanie świeżego chłodziwa

Stopniowe dolewanie nowej lub świeżej cieczy może sukcesywnie zwiększać właściwości myjące oraz sprawić, że filtry łatwiej poradzą sobie z niewielką ilością osadów. Dzięki tej opcji przejście na nowy produkt rodzi mniej problemów i zapewnia się mniejsza liczba zakłóceń operacyjnych. Istotnym jest dodatkowo sprawdzenie mieszalności.

Menedżer Produktu ds. Przemysłowych Środków Smarnych / Środki do obróbki skrawaniem. Środki myjące. Aleksander Czerniuk jest doktorem nauk chemicznych, autorem pracy naukowej na temat obróbki powierzchni opartej na licznych badaniach praktycznych. Aleksander posiada 10-letnie doświadczenie we wdrożeniu środków smarnych w różnych branżach przemysłu, wypracowaniu nowych rozwiązań, rozwoju i wprowadzeniu na rynek produktów do smarowania, doradztwie technicznym. Przez ostatnie 6 lat zajmuje się środkami do obróbki metali.